logo
logo

Hướng dẫn đăng ký

1. Giới thiệu dịch vụ:
Dịch vụ mVoice là một giải pháp nhằm cung cấp các dịch vụ GTGT liên quan đến nội dung thông tin giải trí, âm nhạc trên nền thoại cho các thuê bao MobiFone. Ðể sử dụng dịch vụ, khách hàng gọi tới tổng đài dịch vụ và làm theo hướng dẫn. Dịch vụ mVoice cung cấp nội dung qua SMS, Tổng đài, Website, Wapsite
Số truy cập dịch vụ: 1092.
2. Các gói dịch vụ và giá cước
2.1.Nghe nhạc
STTTên gói Mã gói Cú pháp đăng kýMức cướcGhi chú
1Nghe nhạc ngàyNDK N 1.000đ/ngày- Gói cước tự động gia hạn nếu thuê bao không yêu cầu hủy dịch vụ.
- Miễn phí 1 ngày sử dụng đầu tiên cho thuê bao đăng ký dịch vụ lần đầu.
2Nghe nhạc tuầnNHACDK NHAC3.000đ/ngày - Gói cước tự động gia hạn nếu thuê bao không yêu cầu hủy dịch vụ.
- Miễn phí 1 ngày sử dụng đầu tiên cho thuê bao đăng ký dịch vụ lần đầu.
2.2.Nghe truyện
STTTên gói Mã gói Cú pháp đăng kýMức cướcGhi chú
1Nghe truyện ngàyTDK T 1.000đ/ngày- Gói cước tự động gia hạn nếu thuê bao không yêu cầu hủy dịch vụ.
- Miễn phí 1 ngày sử dụng đầu tiên cho thuê bao đăng ký dịch vụ lần đầu.
2Nghe truyện tuầnTRUYENDK TRUYEN3.000đ/ngày - Gói cước tự động gia hạn nếu thuê bao không yêu cầu hủy dịch vụ.
- Miễn phí 1 ngày sử dụng đầu tiên cho thuê bao đăng ký dịch vụ lần đầu.
2.3.Tin giao thông
STTTên gói Mã gói Cú pháp đăng kýMức cướcGhi chú
1Tin giao thông ngàyG DK G 1.000đ/ngày- Gói cước tự động gia hạn nếu thuê bao không yêu cầu hủy dịch vụ..
- Miễn phí 1 ngày sử dụng đầu tiên cho thuê bao đăng ký dịch vụ lần đầu.
2Tin giao thông tuầnGT DK GT3.000đ/ngày - Gói cước tự động gia hạn nếu thuê bao không yêu cầu hủy dịch vụ..
- Miễn phí 1 ngày sử dụng đầu tiên cho thuê bao đăng ký dịch vụ lần đầu.
3 SMS giao thông TIN TIN 1.000đ/ngày - Gói cước tự động gia hạn nếu thuê bao không yêu cầu hủy dịch vụ..
- Miễn phí 1 ngày sử dụng đầu tiên cho thuê bao đăng ký dịch vụ lần đầu.
2.4.Tin Y tế
STTTên gói Mã gói Cú pháp đăng kýMức cướcGhi chú
1TinY tế ngàyYDK Y 1.000đ/ngày- Gói cước tự động gia hạn nếu thuê bao không yêu cầu hủy dịch vụ..
- Miễn phí 1 ngày sử dụng đầu tiên cho thuê bao đăng ký dịch vụ lần đầu.
2.5.Bóng đá
STTTên gói Mã gói Cú pháp đăng kýMức cướcGhi chú
1Bóng đá ngàyBDK B 2.000đ/ngày- Gói cước tự động gia hạn nếu thuê bao không yêu cầu hủy dịch vụ.
- Miễn phí 1 ngày sử dụng đầu tiên cho thuê bao đăng ký dịch vụ lần đầu.
2.6.Quy định chung
STTTên gói Mã gói Cú pháp đăng kýMức cướcGhi chú
1cước hủy dịch vụ Miễn phí
2Cước data Miễn phí
3 Cước gửi tin nhắn đến đầu số Miễn phí

3. Quy định, chính sách thanh toán
Sau khi đăng ký thành công dịch vụ, khách hàng thanh toán cước dịch vụ cùng thời điểm với thanh toán cước phí viễn thông của thuê bao. Trong trường hợp thuê bao đã trả phí dịch vụ, nhưng không thể sử dụng dịch vụ được thì thuê bao vui lòng liên lạc với ICOM theo thông tin tại phần Chính sách bảo mật thông tin cá nhân khách hàng của trang thông tin điện tử để được hướng dẫn khắc phục và xử lý lỗi.
Trong trường hợp không thể khắc phục, xử lý được lỗi trong suốt thời gian sử dụng gói cước thì theo phản ánh của khách hàng, ICOM sẽ xem xét và hoàn phí cho thuê bao tương ứng.