logo
logo

Bộ Y tế thay đổi quy định xét nghiệm Covid-19 cho người xuất cảnh

Ngày 11/9, bộ Y tế ban hành hướng dẫn xét nghiệm Covid-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh, tuy nhiên ngày 17/9, bộ Y tế đã có văn bản thay thế nội dung này.

Ngày 17/9, bộ Y tế đã có công văn khẩn số 4947 về việc xét nghiệm Covid-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh gửi bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Công văn nêu, đối với người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài có yêu cầu được cấp giấy xác nhận không dương tính với virus SARS-CoV-2, đề nghị các đơn vị, tổ chức đưa người Việt đi lao động ở nước ngoài lập danh sách cụ thể, sau đó chủ động liên hệ với cơ sở xét nghiệm đã được bộ Y tế cấp phép để được xem xét, hướng dẫn thực hiện xét nghiệm theo quy định.

 

Bộ Y tế thay đổi quy định xét nghiệm Covid-19 cho người xuất cảnh.


Các cơ sở xét nghiệm thực hiện xét nghiệm và cấp giấy xác nhận không dương tính với virus SARS-CoV-2 cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu; nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì lập tức thực hiện các biện pháp cách ly y tế, giám sát, báo cáo các cấp có thẩm quyền để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đúng quy định.

 

Bộ Y tế cho biết, công văn này thay thế công văn 4847 về nội dung nói trên được bộ Y tế ban hành ngày 11/9 vừa qua.

 

Cụ thể, công văn 4847, bộ Y tế quy định đối với người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, người Việt Nam cần xuất cảnh và có yêu cầu được cấp giấy xác nhận không dương tính với virus SARS-CoV-2.

 

Bộ Y tế đề nghị cơ quan đại diện ngoại giao hoặc tổ chức Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam hoặc tổ chức, đơn vị đưa người Việt Nam đi lao động, học tập ở nước ngoài lập danh sách cụ thể, gửi cơ quan thường trực ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (bộ Y tế) hoặc cơ quan thường trực ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các tỉnh, thành phố (sở Y tế) để được xem xét, hướng dẫn thực hiện xét nghiệm.

 

https://www.nguoiduatin.vn/bo-y-te-thay-doi-quy-dinh-xet-nghiem-covid-19-cho-nguoi-xuat-canh-a490264.html


BÀI VIẾT LIÊN QUAN